logo
Historia

Portale partnerskie
LOK
POTRAL NOWEJ WSI
FIRMA FARO
ANDRZEJ KIECZKA
PZSS
KADET
STRZELNICA BRZESZCZE
LOK KRAKÓW KROWODRZA

Nasi sponsorzy
BESKIDMEDIA
Firma LunarCorp


Dnia 11.02.2014 r. utworzyliśmy
Małopolski Klub Sportowy
Liga Obrony Kraju Kęty.
będący kontynuatorem działań koła LOK Kęty
i jego motta artykułu 11 Konstytucji 3-go maja
z 1791 roku: "Naród winien jest sobie samemu
obronę od napaści i dla przestrzegania całości
swojej. Wszyscy przeto obywatele są obrońcami
całości i swobód narodowych".
MKS LOK Kęty skupia w swoich szeregach
osoby dążące do umacniania obronności kraju
po przez uprawianie sportów obronnych, którzy
kultywują jednocześnie tradycje narodowe,
tradycje oręża polskiego, oraz wartości:
BÓG, HONOR, OJCZYZNA
nasze hasło:
„ Liga szkoli … Liga wychowuje … Liga pomaga ”
Zwracamy się z prośbą do wszystkich ludzi
dobrej woli o wspomożenie idei utworzenia
ośrodka do celów uprawiania sportów obronnych
przekazując 1% na:
Liga Obrony Kraju Stowarzyszenie
Biuro Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego
ul Pomorska 2, 30-039 Kraków
NIP:521-008-68-32
Regon: 0070262440026
KRS: 0000086818
lub dowolne datki na konto LOK:
11 1240 4722 1111 0000 4859 9584
Bank PKO Oddział w Krakowie,
ul. J. Dunajewskiego 8 z adnotacją: dla
MKS LOK Kęty,ul. Rynek 18,
box 7, 32-650 Kęty
W przypadku przekazania 1% lub innego datku
prosimy o informację o tym fakcie na e-mail:
biuro@mkslokkety.org wraz z załączoną kopią
ostatniej strony złożonego formularza PiT z kwotą
i nazwą Urzędu Skarbowego lub kopią potwierdzenia
przelewu celem zaksięgowania w dokumentach
MKS LOK Kęty.